• Νίκη της Γυναικός του Θεού κατά της Αρχαίας Εχθράς Της