• Αποφεύγοντας την Πληγή που Επέρχεται στο Πνεύμα του Κόσμου