• Η Κάλυψις της Κεφαλής της και Εκκλησιαστικές Δραστηριότητες