• Μόνιμος Κυβέρνησις Εξαρτάται από την Προαγωγή της Αληθινής Λατρείας