• Διατηρώντας την Οργάνωσι των Δημοσίων Υπηρετών Καθαρή, Αγνή