• Η Βασιλεία του Θεού και η Μεταμόρφωσις του Χριστού