• Απάντησις στο Ερώτημα του Ρωμαίου Κυβερνήτου «Τι Είναι Αλήθεια;»