• Άφοβοι στη Διακήρυξι των Αποκαλυπτομένων Μυστικών του Θεού