• Επτά Χρόνια στις Φυλακές της Ερυθράς Κίνας—Κι εν τούτοις Σταθερός στην Πίστι!