• Γεδεών—Σεμνός και Ισχυρός Μαχητής υπέρ του Ιεχωβά