• Η Μακροθυμία του Θεού μια Αιωνία Ευλογία για το Ανθρώπινο Γένος