• Προάσπισις της Θεότητας του Ιεχωβά παρά τη Βαβυλωνιακή Εχθρότητα