• Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά Υπομένουν για την Κυρίαρχο Θεότητά Του