• Ο Ιεχωβά Ονειδίζεται από τη Βαβυλωνιακή Εχθρότητα Εναντίον των Κεχρισμένων Μαρτύρων