• Καθώς τα Πανάρχαια Ιδρύματα Καταρρέουν, Είναι η Επιβίωσις Δυνατή;