• Αποφεύγετε την Παγίδα του να «Σώσετε τα Προσχήματα»