• Ανεύρεσις του Θησαυρού μου στην «Γην της Επαγγελίας»