• Η Βιβλική Αλληγορική Χρήσις των Μελών του Σώματος