• Η Απομάκρυνσις του Κυριωτέρου Ταραχοποιού της Ανθρωπότητος