• Ο Κριτής Αώδ—Πολυμήχανος και Γενναίος για την Υπόθεσι του Ιεχωβά