• Αναγνώρισις του Μέρους που Παίζει η Οργάνωσις του Ιεχωβά