• Ο Νυμφίος και η Νύμφη Στρέφουν την Προσοχή στην Ανατροφή Οικογενείας