• Η Ανάβασις τον Θεού εις Ύψος Υπεράνω Όλων των Εχθρών