• Ευφραινόμενοι εις τον Θεόν της Αληθινής Λατρείας