• Εξουσιοδότησις ενός Ιερατείου για Αποτελεσματική Υπηρεσία