• ‘Κατήχησις’ της Αληθείας στις Διάνοιες και τις Καρδιές Μαθητών