• Προσδιορισμός της Ταυτότητος της Αληθινής Εκκλησίας και του Θεμελίου της