• Κάνετε Φανερή την Προκοπή Σας με Ανταπόκρισι στον Λόγον του Θεού