• Τελικές Ουαί Κατά των Εχθρών της Ειρήνης με τον Θεόν