• Εκδήλωσις Νομιμοφροσύνης Προς τον Ιεχωβά και τον Λόγον Του