• Ένα Ευτυχισμένο Έθνος που Ευημερούσε υπό τον Νόμον του Θεού