• Η Βίβλος—Ο Οδηγός του Δημιουργού για τον Άνθρωπο