• Οδηγούν οι Εκκλησίες τα Έθνη σε Σύγκρουσι με τον Θεό;