• Η Θεοκρατική Οργάνωσις εν Μέσω Δημοκρατιών και Κομμουνισμού