• Τι Σημαίνει η Ορθή Κατάστασίς του για μας Σήμερα