• Ένα Κυβερνών Σώμα Διαφορετικό από ένα Νομικό Σωματείο