• Συμπλήρωσις του Έργου του Γραμματέως του Βασιλέως