• Αποδεχόμενοι Πλήρως την Πρόκλησι της Υπηρεσίας του Ιεχωβά