• Διακοσμητικές ή Ειδωλολατρικές Παραστάσεις—Ποιο;