• Το να Υποστηρίζει Κανείς την Ανεξαρτησία του από τον Θεό Οδηγεί σε Συμφορά