• Θεία Κυριαρχία η Μόνη Ελπίς Όλου του Ανθρωπίνου Γένους