• ‘Συ Είσαι η Ελπίς μου, Ιεχωβά, το Θάρρος μου εκ Νεότητός Μου’