• Στις Εκκλησίες, Ανταποκριθήτε στη Φιλευσπλαγχνία του Ιεχωβά