• Διατηρείτε την Εκκλησία του Θεού Καθαρή στον Καιρό της Κρίσεώς Του