• Σπορά των Σπόρων του Ευαγγελίου σ’ ένα Πολεμόπληκτο Κόσμο