• Διαμαρτυρία για την Ανάμιξι της Εκκλησίας στην Πολιτική