• Όταν η Λατρεία Συνεκεντρώνετο σ’ ένα Επίγειο Ναό