• Επιβίωσις και Ζωή σε Εναρμόνισι με τον Σκοπό του Θεού