• Πιλάτος—Ο Πολιτικός Άρχων που Εδίκασε τον Κύριον