• Ελπίδα Βασισμένη στον Αποκαλυπτόμενο Σκοπό του Θεού